<$BlogRSDUrl$>

26/05/04

Kildekritikk og siteringsteknikk 

Her finner dere en nyttig veiledning når dere skal sitere fra andre tekster eller internettet: les gjennom den og gjør følgende oppgave:

Finn et tema fra læreboken og skriv en kort tekst om temaet. Du skal bruke direkte og indirekte sitering og lage en litteraturliste. Veiledningen kan du få i papirformat.


12/05/04

Kildekritikk 

Når du finner stoff om et emne på nettet, bør du ha noen strategier for å vurdere innholdet. Kan du stole på det som står der?

Klikk deg inn på denne siden og studer den nøye.
Skriv ut sjekklisten og vurder følgende sider:

Side om Hamsuns "Sult"

Side om romantikk og realisme


Utstilling om etterkrigsforfattere 

På mandag hadde vi utstilling på biblioteket, og de fleste fikk hengt opp en plakat om "sin" forfatter. Noen elever ble "grillet" av en annen norsklærer, men jeg fikk høre senere at de hadde klart seg veldig bra. Vi norsklærere måtte til og med innse at Agnar Mykle hadde planlagt en trilogi om Ask Burlefot. Kjekt å lære noe nytt - særlig når elevene finner det!

Etter økten med oppsummeringsoppgaver, blir det en innføring i kildekritikk.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?